Äyräpää

Äyräpää kartallaÄyräpään kunta Keski-Kannaksella syntyi vuonna 1925 ollen näin Kannaksen nuorin kunta. Kunnan muodostivat Kaukilan, Rahkilan, Mölkölän, Paakkolan ja Pölläkkälän kylät Muolaasta sekä Vuosalmen kylä Vuokselan kunnasta. Äyräpäänjärvi, Salmenkaidanjoki ja Vuoksi eristivät uuden kunnan Muolaan muusta alueesta. Syinä kunnan syntymiseen oli erityisesti kaksi seikkaa: Muolaan pohjoisosa erottautui maantieteellisesti selvästi muusta pitäjästä ja sinne perustetut teollisuuslaitokset loivat uudelle Äyräpään kunnalle myös taloudellisen pohjan.

Oman kunnan ja seurakunnan perustamista oli ajettu jo vuodesta 1918 taloudellisista syistä. Raha alkoi liikkua enemmän ja sahaliikkeiden tuotto kasvoi 1920-luvulla.

Suurimmat olivat Suursaaren ja Pölläkkälän sahat. Näistä Pölläkkälän saha-alueella katsottiin, että siellä joudutaan maksamaan huomattava osa Muolaan kunnallisverosta, saamatta sille kuitenkaan tarpeeksi vastinetta. Omassa kunnassa arveltiin päästävän pienemmällä verotuksella ja saatavan enemmän aikaan kulmakunnan hyödyksi.

Kunnan itsenäistyttyä edellä mainitusta Pölläkkälän saha-alueesta muodostettiinkin 1926 taajaväkinen yhdyskunta, jossa asui tuolloin 2 500 henkeä. Myös Vuokselan kunnasta Äyräpäähän liitetyssä Vuosalmen kylässä oli mainittavaa teollisuutta: Pykälän saha ja Pusurin saha puusepän tehtaineen ja vehnämyllyineen.

Kunta oli tyypillistä pienviljelysseutua. Äyräpään kaikkiaan 474 tilasta oli alle 5 peltohehtaarin viljelmiä 200 (1929). Täällä toteutettiin 11 kuivatushanketta ja raivattiin uudisraivauspalkkioin peltoa vuosina 1928-1937 379 ha. Tavallista suurempien karjamäärien pitäminen oli puolestaan mahdollista, sillä varsinkin lintu- ja kasvirikkauksistaan kuuluisan Äyräpäänjärven rantamien niityt tuottivat runsaasti rehua.

Äyräpään seurakunnan toiminnan päästyä käyntiin vuoden 1926 alusta oli sen väkiluku 4500 henkeä. Vastaavasti Muolaassa, josta Äyräpää 1925 erosi, seurakunnan jäsenmäärä oli samaan aikaan 16 000. Uuden seurakunnan poltetuista tiilistä rakennettu kirkko valmistui 1934 ja oli arkkitehti Oiva Kallion suunnittelema.

Äyräpään kunnan isäksi mainittu kunnallisneuvos J. A. Lithen, Pölläkkälän Ahlströmin Suursahan isännöitsijä oli kotiseudullaan tarmokas monien asioiden ajaja. Hänen ansiotaan oli mm. Keski-Vuoksen yhteiskoulun aikaansaaminen Pölläkkälään.

LÄHTEET
Karjala 3: Karjalan yhteiskunta ja talous, Hämeenlinna : Karisto, 1982