Kanneljärvi

Kanneljärvi - pitäjä kannaksella

  • Kanneljärvi-säätion Internetsivut
  • "Säätiön ehdottomasti tärkein tehtävä on ollut ja on hajallaan asuvien, entisen Kanneljärven kunnan asukkaiden ja heidän jälkeläistensä keskinäisen yhteydenpidon aikaansaaminen ja ylläpitäminen ja perinteen ja paikallishistorian kerääminen ja tallettaminen jälkipolville."