Kaukola

  • Heinonen, Aarre: Kaukolan itäosan ihmisiä, muistoja ja tarinoita / 2000.
  • Kallis kotimme Ylä‑Kaukola, Lamminlahti. 1994.
  • Kaukola / julk. Kaukolan hist. toimikunta. 1953.
  • Kaukola / [2. lis. p.].  1998.
  • Kaukolan Kortesuo : muistoja ja tarinoita kotikylästä. 2003.
  • Kähkönen, Tapio: Muistelmia Sylijärven kylästä ja sen asukkaista. 1996.
  • Ojajärvi, rautatieasema Karjalan radalla : Kaukolan ja Kirvun yhteinen koulupiiri / toimittajat: Tauno Pessi ja Alli Hosiaisluoma-Karppinen ; Ojajärven koulupiiriläiset / 2009 
  • Paavilainen, Kalevi: Kaukolaa ja kaukolaisii. 1987.
  • Pärnänjoen tällä puolen : tietoa ja tarinoita Multamäen koulupiiristä / Seija Haapakoski ja Tauno Siitama (toim.). 2008.
  • Riihilahti – kylä Kaukolassa : Kortteet – Meroset – Mikkoset. 2004.