Kirvu

 • Helisevän rantojen kyläkunnat Kirvussa : Matikkalan koulupiirin ihmisten oloja ja elämää n. 1850-luvulta lähtien vuoteen 1944. 2003.
 • Kirja Kirvun Sairalasta / toimittaja: Eila Hämäläinen.  1998.
 • Kirvu kuvina / [kirjatoimikunta Soini Hämäläinen ... et al.]. 1988.
 • Kirvun Wirolan koulupiiri / [kirjatyöryhmä: Hilkka Ikävalko ... et al.]. 1996.
 • Kopossilla kahe puole : Kirvun inkiläiset muistelevat / toimituskunta: Riitta Hämäläinen ... [et al.].1986.
 • Korsjärven rantamilla : Läylölä ja Nahkurila / toimittaja Alli Hosiaisluoma-Karppinen. 2006.
 • Kylät Kuunjoen kummallakin puolen : Kirvun Paavilanmäen koulupiiri / [kirjatoimikunta: Helvi Anttila … et al.]. 2003.
 • Mertjärwi : kylä Kirwussa / [työryhmä: Bertta Brusila ... et al.]. 1990.
 • Muistoja Kirvunkylästä / toim. Ukkola. 1986.
 • Muistojen Inkilä : kuvakertomus Karjalaan jääneestä kotikylästämme / julk.: Inkilä päivät ja Inkilän nuorisoseura. 1982.
 • Muistojen mailla : Ylikuunun kunnailla / kirjan toimittajat: Alli Hosiaisluoma-Karppinen, Ismo ja Anja Junna. 2005.
 • Muistojen Tietävälästä ja Lietlahdesta nykypäivään / Alli Hosiaisluoma Karppinen, toimittaja. 1996.
 • Munukka, Helmi: Maamäestä maailmalle. 1994.
 • Ojajärvi, rautatieasema Karjalan radalla : Kaukolan ja Kirvun yhteinen koulupiiri / toimittajat: Tauno Pessi ja Alli Hosiaisluoma-Karppinen ; Ojajärven koulupiiriläiset / 2009 
 • Salon sydämestä : kyläkirja Rautjärven Rajamaan koulupiiristä / toimittanut Maija Nevalainen. 2000. (Kirvun kylistä mukana Riikola ja Tietävälä)
 • Veitsjoen varrella : Kirvun Veitsjoen koulupiiri / Alli Hosiaisluoma-Karppinen toimittaja. 2007.
 • Vieläk sie muistat? : Suurharju ja Heinjoki Kirvussa / toim. Katri Hämäläinen. 2007.
 • Ylönen, Aulikki: Kirvun kirja. 1954.