Viipurin maalaiskunta

Wiipuri-Yhdistys ry

  • Wiipuri-Yhdistys ry:n Internetsivut
  • "Wiipuri - Yhdistyksen tarkoituksena on olla entisen Viipurin kaupungin alueella asuneiden ja heidän jälkeläistensä keskinäisenä yhdyssiteenä, koota ja tallettaa Viipurin historiaan liittyviä kulttuuriarvoja ja muuten vaalia entisen kotiseudun muistoja ja perinteitä sekä työskennellä jäsentensä taloudellisen, sosiaalisen ja henkisen aseman tukemiseksi. "

Viipurin Pitäjäseura ry